dentsu aegis network

NORWAY
;

Lise Tangen-Hansen

Business Director Market Insight & ROMI i Carat

Lise startet i Dentsu i 2010. I dag jobber hun som Business Director Market Insight & ROMI i Carat og har det overordnede ansvaret for de samme fagområdene i konsernet Dentsu. Lise har lang erfaring innen forbrukerinnsikt og effektdokumentasjon, og før hun startet i Dentsu jobbet hun mange år som konsulent for et analysebyrå og deretter som analysesjef i Ringnes Bryggerier. Som bakgrunn har hun en mastergrad i markedsføring fra Australia. Lises arbeidsoppgaver spenner fra problemstillinger knyttet til merkevare, forbruker og marked til dokumentasjon av forretningsverdi for sine kunder. En helt sentral rolle i Lises arbeid er å forstå og dokumentere effekt på tvers av ulike datakilder som medie- og kanaldata, forbrukerdata, atferdsdata og kundens egne datakilder. I tillegg til kundearbeid har Lise en sentral rolle i utvikling og standardisering av nye produkter og tjenester innen sitt fagområde og hennes fokus inkluderer elementer innen digitalt, teknologi og strategi.

Lise Tangen-Hansen