dentsu aegis network

NORWAY

Marked

Hvorfor dette er viktig

Reklamens rolle i samfunnet endrer seg som en konsekvens av at forbrukere er bekymret over reklamens innvirkning. Reklamebyråer er stadig i søkelyset som konsekvens av at medier blandes, noe som har resultert i fremvekst av datadreven markedsføring, produktplassering, publikumsretting, sponset innhold og innholdsdrevet markedsføring. Vi må være åpne og gi innsikt i disse nye markedsføringsaktivitetene dersom vi skal beholde tilliten til interessentene.

Den aller største enkeltstående innvirkningen reklame har på forbrukeres holdninger og adferd – er hvilke merkevarer og produkter de liker og kjøper. Dette betyr at reklame og markedsføring spiller en stor rolle i verdens økonomi – ved å daglig påvirke etterspørsel. Hvilke verdier er iboende i reklamen og oppmuntrer den til et bærekraftig forbruk? Vi må oppmuntre reklamebransjen til å se på det å jobbe "for det gode" – ikke bare for klienter, men også for forbrukernes livsstil.

Vår tilnærming

Vi har satt et ambisiøst mål for dette, og sørger for at våre ansatte har de rette verktøyene og den kunnskapen som trengs for å integrere samfunnsansvar i arbeid for klienter. Vi setter strategi og policy på konsernnivå. Strategien implementeres lokalt av selskapene våre, både geografisk etter byrå men også horisontalt etter byrå, gjennom leveransemodellen vår.

Målestokken vår

Vi bruker en rekke målestokker for å måle resultatene våre innen dette området, men den viktigste er at våre ansatte er i stand til å integrere samfunnsansvar i det daglige arbeidet for klienter.

Avtrykket vårt

Ved bruk av disse målingene har vi satt et utgangspunkt for markedsresultater fra 2011.

HVA VI GIR

  • Verdien på tiden og kunnskapen som våre folk gir som pro bono.

RESULTAT

  • Bruken av våre pro bono-aktiviteter og innvirkningen disse har.
  • Endrede holdninger og adferd for våre ansatte.

INNVIRKNING

  • Ansatte som er involvert i pro bono-aktiviteter for samfunnsansvar forbedrer evnene sine.
  • Innvirkningen på nye og eksisterende klienter.
  • Den positive innvirkningen på virksomheten som omdømme og beholde ansatte.

Mål 2015:

Vi vil sørge for at 90 prosent av våre ansatte forstår hva Future Proof betyr for det daglige arbeidet deres.

Vi vil oppnå dette ved å bruke vår leveransemodell:

  • Øke intern bevissthet rundt samfunnsansvar gjennom våre årlige globale sosiale medier-kampanjer;
  • Involvere interne og eksterne interessenter i vårt globale markedsprogram, som benytter digital teknologi for å redusere energiforbruket deres;
  • Koordinere ny virksomhet og merkevarene våre med fokus på hvordan en kan involvere ansatte til å bruke samfunnsansvar til å bedre klienttjenester, innovasjon, samarbeid og tillit;
  • Arbeide med våre Future Proof-forkjempere for å skape lokalt relevante opplæringsmuligheter og eksempler for kunder.