dentsu aegis network

NORWAY

Våre visjoner og verdier

Vi må være lette på foten, raske og fleksible, vi må tenke og gjøre ting annerledes.

Vi er innovative, tar risiko, tar initiativ og bygger bransjehistorie.

Vi har en banebrytende
og nysgjerrig kultur som belønner stahet og sult
etter resultater.

Vi tar personlig og felles ansvar for våre tanker
og handlinger.

Vi samarbeider globalt
for å levere en konsekvent merkevareopplevelse og samarbeider lokalt for
å levere de beste løsningene til
klientene.

Visjoner 
Dentsu Aegis Networks visjon er å «fornye hvordan merkevarer bygges». Vi tilbyr noe annerledes og bedre i et marked som defineres av globalisering og større likhet, der globalisering tvinger markedsførerne til å vurdere ulike markeder og regioner for å se hvor fremtidig vekst vil komme og prioritere ressursbruken etter dette, og hvor større likheter har opphevet nasjonale og teknologiske grenser. Visjonen vår om å «fornye hvordan merkevarer bygges» forener oss som én organisasjon der vi fokuserer på å levere førsteklasses resultater, forankret i klare verdier og adferd som rettleder oss i alt vi foretar oss. Våre felles verdier og det at vi oppfører oss som én organisasjon gjør at vi er i stand til å vokse globalt, ved at våre globale klienter får same opplevelse uansett hvilket marked de befinner seg i. Både klienter og ansatte spør stadig oftere hva vi står for, hvordan vi tenker og hva som gjør oss annerledes og bedre – verdiene våre hjelper oss å svare på disse spørsmålene. 

Verdier 
Verdiene våre definerer hva som er viktig for oss, og hvordan vi driver virksomheten vår. De utgjør felles prinsipper som bestemmer adferden vår og binder oss sammen på tvers av ulike merkevarer og geografisk beliggenhet. Da Dentsu Network og Aegis Media kom sammen for å danne Dentsu Aegis Network, involverte vi de ansatte for å identifisere de verdiene som lot oss ta vare på det beste fra begge selskapene, som lot oss samarbeide med Dentsu Inc., og som ville være avgjørende for å kunne levere den nye visjonen.

Verdiene våre gjennomsyrer Dentsu Aegis gjennom vår adferd, både som individer og som selskaper. De bestemmer hvordan vi samarbeider, hvordan vi forholder oss til kolleger og til eksisterende klienter, og hvordan vi kaprer nye kunder. De påvirker også hvordan vi ansetter nye mennesker, utvikler våre ansatte, vurderer resultater, evaluerer belønning og oppnår forfremmelse.